akikazelogosmall2.GIF

whatsnewlogo.GIF

dashipicturepagelogo.GIF

aboutmdashilogo.GIF

historydashilogo.GIF

endaikaisetsusyulogo.GIF

dashibandsukemeikan.GIF

saitensaishinjyouhoulogo.GIF

specialcontents.GIF

linkslogo.GIF

 

□■過去演題一覧表■□ 

※山車推進会発足後からの一覧です

年代

仙北町 は組

鉈屋町 め組

旧馬町 一番組

八幡町 い組

紺屋町 よ組

油町 二番組

大沢川原 本組

長田町 三番組

新田町 か組

三ツ割 み組

前潟 わ組

本宮 な組

中野 と組

厨川 や組

青山組

太田 お組

城西組

中の橋通 の組

盛山會さ組

観光協会

その他

年代

昭33

釣鐘弁慶

四条畷

 

(新馬町)

森 蘭丸

 

 

 

 

黒田武士

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭33

昭34

 

羅生門

 

歌舞伎十八番の内

 

日吉丸

納め物

里見八犬伝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭34

昭35

 

 

森 蘭丸

勧進帳

歌舞伎十八番の内

矢の根

仁田四郎忠常

 

 

(夕顔瀬)

大江山

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(青果市場)

四つ車大八

(親和会)

鬼若丸

昭35

昭36

 (仙組)

 桂川力蔵

 

(消友会) 

恵比寿様 

釣鐘景清

 

(大工町)

大黒様

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭36

昭37

碁盤忠信

 

    

 

鬼若丸

 

義経一の谷

石橋

 

 

 

 

(東中野組)

村上義光

 

 

 

 

 

 

 

 

昭37

昭38

 

川中島

    

石橋

 

島の為朝

 

(玉組)

操り三番叟

三條小鍛冶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭38

昭39

 (仙若組)

森 蘭丸

 

毛剃九右衛門

松前鉄之助

 

 

(城下組)

児雷也

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭39

昭40

 

村上義光

碇知盛

 

曾我五郎時致

加藤清正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭40

昭41

畠山重忠

 

 (消友会)

那須与一

菅原伝授手習鑑 

車引

 

(大工町)

幡髄院長兵衛

 

 

鏡獅子

 

 

 

(東中野組)

島の為朝

 

 

 

 

 

 

 

 

昭41

昭42

 

 

新田義貞

紅葉狩

 

八岐大蛇

 菅原伝授手習鑑 

車引

夜討曾我

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭42

昭43

 

 

 

碁盤忠信

鏡獅子

   

 

狐忠信

 

 

 

 

 

 

 

 

和藤内 紅流し

 

 

 

 

昭43

昭44

 

佐々木四郎高綱 

松前鉄之助

 

 

川中島

 

 

石橋

島の為朝

 

 

五條大橋

 

 

 

 

 

 

 

 

昭44

昭45

 

(鉈屋町)

丁印奉納

巴御前奮戦

国姓爺合戦

和藤内 紅流し

 

 (本町)

村上義光

 

(玉組)

羅生門

 

 

恵比寿様

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭45

昭46

相馬大作

 

 (穀町)

仁木弾正

 

(本町)

森 蘭丸

 

安宅の関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(建設業組合)

義経八艘飛び

昭46

昭47

 

 

 

 児島高徳

源九郎義経

釣鐘弁慶

国姓爺合戦

和藤内 千里ヶ竹の場

 

連獅子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭47

昭48

 

 (二八組)

義経弓流し

鬼若丸

 

 

(三和会)

源三位頼政

鵺退治

 

里見八犬伝

 

川中島

 

 

町奴

 

 

 

 

 

 

 

 

昭48

昭49

 

 

 

碁盤忠信

 

   

(七友会)

南部利直公 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (橘産業)

平 知盛

昭49

昭50

五條大橋

義経八艘飛び

 

 狐忠信

日本銀次

児雷也

 

 

御所五郎丸

国姓爺合戦

和藤内 紅流し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (橘産業)

仁田四郎忠常

昭50

昭51

 

 

 佐々木四郎高綱

釣鐘景清

 

(三和会)

安倍貞任

鬼童丸

 

 

 

 

 

 安宅の関

 

児島高徳

 

 

 

 

 

 (橘産業)

加藤清正

(木材協会)

清水一角

(左官組合)

森 蘭丸

昭51

昭52

 

 

 

紅葉狩

歌舞伎十八番の内

八岐大蛇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (橘産業)

大楠公

昭52

昭53

 

川中島

 

歌舞伎十八番の内

 

(三和会)

四つ車大八

 

 

 

 

 

 

 

安宅の関

 

坂上田村麻呂

 

 

 

連獅子

 

昭53

昭54

義経一の谷

 

森 蘭丸

 夜討曾我

 

(三和会)

仁木弾正

 

 曾我五郎時致

歌舞伎十八番の内

助六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡太郎義家

 (酒商組)

猩々

(テレビ岩手)

那須与一

(造園組合)

桂川力蔵

昭54

昭55

 

 

 

   

 

 浦島太郎

 

 

連獅子

児雷也

 

 

新田義貞

 

 

 

 

 

 

五條大橋

 

昭55

昭56

 (駒形会)

椿説弓張月

 

 

雨の五郎

和藤内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児雷也

 

 

 

 

川中島

 (山車推進会)

景清

昭56

昭57

 

義経弓流し

碇知盛

歌舞伎十八番の内

 

 (三和会)

八幡太郎義家

 

 

 

 

日本銀次

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡獅子

 

昭57

昭58

島の為朝

 

(いろは組子供連)

小野道風

鏡獅子

(丁印)

 三条小鍛冶

早川鮎之助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡太郎義家

 

 

矢の根

 

昭58

昭59

 

 

朝比奈三郎

碁盤忠信

 

 

吉例

寿曾我対面

菅原伝授手習鑑

車引

 

 

 

畠山重忠

佐々木四郎高綱

 

 

 

 

 

 

小楠公

 

昭59

昭60

 

 

 

   

 

 

 

 

石橋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧進帳

 (南大通二丁目)

連獅子

昭60

昭61

 

 

 

雨の五郎

勧進帳

 

 

 

 

(関口新盛組)

和藤内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

碁盤忠信

 (樋下建設)

四つ車大八

昭61

昭62

北天の魁 

安倍貞任

 

 

夜討曾我

 

仁田四郎忠常

(七友会)

和藤内

 

 

 

 

 

村上義光

 

 

 

日吉丸

 

 

新田義貞

 

昭62

昭63

 

 

四条畷

鏡獅子

(丁印)

連獅子

   

 

里見八犬伝

芳流閣の場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上義光

 

昭63

平成元

 

 

児島高徳

雨の五郎

 

大黒様

 

根元草摺引

安倍貞任

 

 

佐々木四郎高綱

 

 

 

 

船弁慶

 

碁盤忠信

南部信直公

(東日本ハウス)

坂本竜馬

平成元

平2

 

屋島の合戦

 

歌舞伎十八番の内

鏡獅子

 

 

 

 

児雷也

清水一角

 

 

 

歌舞伎十八番の内

景清

 

 

 

歌舞伎十八番の内

黒田武士

(盛岡劇場振興会)

連獅子

平2

平3

 

 

 

碁盤忠信 

 

 

 

 

 

 

 

 

木下藤吉郎初陣

連獅子

 

石橋

碇知盛

 

釣鐘景清

森 蘭丸

(南大通二丁目)

矢の根

平3

平4

熊谷次郎直実

 

釣鐘弁慶

鏡獅子

 

幡髄院長兵衛

菅原伝授手習鑑

車引

京鹿子娘道成寺

押戻

 

 

 

 

 

 

 

 

安倍貞任

 

雨の五郎

歌舞伎十八番の内 

朝比奈三郎

 

平4

平5

 

 

 

夜討曾我

日本銀次

 

 

 

前九年の役

 

 

加藤清正

 

 

 

 

紀伊国屋文左衛門

 

御浜御殿 

綱豊卿

紅葉狩

 

平5

平6

 

 

 

雨の五郎

 

八岐大蛇 

 

 

 

若葉姫

 

 

 

 

石橋

 

義経千本桜 

源九郎狐

勧進帳

碁盤忠信

猩々

 

平6

平7

南部利直公

 

 

歌舞伎十八番の内

 

 

 

 

 

 

新田義貞

 

山内一豊

名馬の誉れ

 

 

 

 

四つ車大八

歌舞伎十八番の内

矢の根

(女山車)

御浜御殿 綱豊卿

三條小鍛冶

 

平7

平8

 

羅生門

四条畷

碁盤忠信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉例

寿曾我対面

 

釜津田甚六

国姓爺合戦

和藤内 紅流し

狐忠信

鏡獅子 

(子供山車)

盛岡八幡宮

仁木弾正

 

平8

平9

 

 

 

鏡獅子

歌舞伎十八番の内

南部重直公

鬼若丸

歌舞伎十八番の内

矢の根

 

 

 

 

 

 

 

 

碁盤忠信

雨の五郎

歌舞伎十八番の内

釣鐘景清

相馬大作

 

平9

平10

 

 

碇知盛

夜討曾我

 

 

 

 

鏡獅子

里見八犬伝

 

義経一の谷

 

 

 

 

 歌舞伎十八番の内 

景清

碁盤忠信

歌舞伎十八番の内

安宅の関

 

平10

平11

 

義経八艘飛び

釣鐘弁慶

雨の五郎

 

 

 

児雷也

 

 

 

 

大楠公

 

壇ノ浦の戦い

 

歌舞伎十八番の内

釣鐘景清

歌舞伎十八番の内

根元草摺引

曾我五郎

国姓爺竹抜五郎

 

平11

平12

南部光武者 

 

 

歌舞伎十八番の内

(浅岸 た組)

歌舞伎十八番の内

森蘭丸

 

 

 

 

歌舞伎十八番の内

矢の根

 

 

 

 

 

 

四つ車大八

菅原伝授手習鑑

車引 松王丸

鏡獅子

 

平12

平13

 

 

 

碁盤忠信

歌舞伎十八番の内

矢の根

 

 

 

 

 

 

 

 

石橋

 

坂上田村麻呂

 

狐忠信

歌舞伎十八番の内

助六

歌舞伎十八番の内

景清

 

平13

平14

 

 

佐々木四郎高綱

鏡獅子

   

 

歌舞伎十八番の内

鳴神

 

菅原伝授手習鑑

車引

松前鉄之助

 

 

 

 

 

 

義経千本桜

源九郎狐

雨の五郎

歌舞伎十八番の内

矢の根

里見八犬伝

芳流閣の場

 

平14

平15

 

 

 

夜討曾我

 

川中島

 

 

 

 

 

 

源頼朝初陣

 

甕割り柴田

 

歌舞伎十八番の内 

不動

歌舞伎十八番の内

参会名護屋

土蜘蛛の精

(南大通二丁目)

景清

平15

平16

南部騎馬軍団

 

巴御前奮戦

雨の五郎

 

 

 

 

 

 

国姓爺合戦

和藤内 千里ヶ竹の場

 

 

 

 

 

 

碁盤忠信

碁盤忠信

連獅子

 

平16

平17

 

 

 

歌舞伎十八番の内

 

 

 

五條大橋

 

毛剃九右衛門

 

義経疾走

 

 

  

 

歌舞伎十八番の内

矢の根

四つ車大八

歌舞伎十八番の内

釣鐘景清

歌舞伎十八番の内

鳴神

 

平17

平18

 

義経弓流し

 

碁盤忠信

 

早川鮎之助

 

  

 

 

 

 

 

国姓爺合戦

和藤内 紅流し

  

熊谷陣屋

   

狐忠信

歌舞伎十八番の内

歌舞伎十八番の内

助六

 

平18

平19

 

 

熊谷次郎直実

鏡獅子

日本銀次

 

 

 

鏡獅子

 

釣鐘景清

 

真田幸村

 

 

 

 

曾我五郎時致の踏石

吉例

寿曽我対面

歌舞伎十八番の内

矢の根

 

平19

平20

南部重信公

 

 

夜討曾我

 

 

小鍛冶

 

 

児雷也

 

 

 

 

後三年の役

 

白藤彦七郎

碁盤忠信

菅原伝授手習鑑 

車引

紅葉狩り

 

平20

平21

 

 

 

雨の五郎

 

南部重直公

 

吉例

寿曾我対面

 

 

 

 

 

 

 

 

関羽

歌舞伎十八番の内

歌舞伎十八番の内

矢の根

 八岐大蛇

(南部火消伝統保存会)

南部火消

平21

平22

 

川中島

新田義貞

歌舞伎十八番の内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石橋

  国姓爺合戦

和藤内 千里ヶ竹の場

四つ車大八

碁盤忠信

歌舞伎十八番の内

 

平22

平23

 

 

 

碁盤忠信

 

 

 

 

楼門五三桐

鍋島騒動

 

 

鬼若丸

 

 

 

 

 

根元草摺引

義経八艘飛び

(南部火消伝統保存会)

歌舞伎十八番の内

景清

平23

平24

平清盛

 

 

鏡獅子

 

恵比寿様

 

 

 

 

 

 

 

安倍貞任

 

 

歌舞伎十八番の内 

解脱

歌舞伎十八番の内 

矢の根

志ばらくのそと寝

(磐石太郎 いしずえ)

関羽

(南大通二丁目)

四条畷

平24

平25

 

 

宇治川の先陣争い

夜討曾我

歌舞伎十八番の内

矢の根

 

 

加藤清正 虎退治

 

 

畠山重忠

那須与一

 

 

 

 

 

紀伊国屋文左衛門

歌舞伎十八番の内

助六

菅原伝授手習鑑 

車引

 

平25

平26

 

 

 

雨の五郎

 

 

鬼童丸 市原野

 

 

俵藤太秀郷 百足退治

 

 

 

 

奥州安達原

 

八幡太郎義家

助六水入り

義経千本桜 鳥居前 

源九郎狐

森 蘭丸

 

平26

平27

 

義経八艘飛び

 

紅葉狩

 

児雷也

 

 

石川五右衛門

 

 

 

後藤又兵衛

 

 

義経千本桜 

源九郎狐

 

鏡獅子

吉例

寿曽我対面

鍾馗

 

平27

平28

一の谷鵯越の逆落とし

 

朝比奈三郎義秀

歌舞伎十八番の内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡獅子

 

 

加藤清正 虎退治

国姓爺合戦

和藤内 紅流し

菅原伝授手習鑑 

車引

鬼若丸

 

平28

平29

 

 

 

碁盤忠信

 

 

 

羅生門

 

毛剃九右衛門

安倍貞任

 

 

 

 

 

 

碇知盛

歌舞伎十八番の内

矢の根

正札附根元草摺引

(南大通二丁目)

義経八艘飛び

平29

年代

仙北町 は組

鉈屋町 め組

旧馬町 一番組

八幡町 い組

紺屋町 よ組

油町 二番組

大沢川原 本組

長田町 三番組

新田町 か組

三ツ割 み組

前潟 わ組

本宮 な組

中野 と組

厨川 や組

青山組

太田 お組

城西組

中の橋通 の組

盛山會さ組

観光協会

その他

年代

*抜けているものがあれば教えていただけると幸いです。                                

 

 backlogo.JPG